برگزاري جشن خانواده هرپنجشنبه درجزيره كيش

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، به همت امورزنان سازمان، جشن خانواده با شعار لحظه هاي شاد با خانواده پرنشاط پنج شنبه 11 دي از ساعت 20در مقابل تالار شهر كيش ، جنب سراي هنر برگزار مي شود.

دراين مراسم برنامه هاي شاد و مفرح درقالب جنگ و مسابقه به همراه اهداي جايزه براي خانواده ها اجرا مي شود.

گفتني است از اين پس اين جنگ هاي خانوادگي هرپنج شنبه دركيش  برگزارمي شود