بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه تجاری اداری کوروش

دکتر مونسان به همراه جمعی از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش از پروژه تجاری اداری کوروش دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان در بازدیدهای دوره ای که با هدف بررسی وضعیت پیشرفت پروژه ها در حوزه های مختلف هر ماهه انجام می شود از روند اجرای پروژه تجاری، اداری کوروش دیدن کرد.

در این بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در گفت و گو با سرمایه گذار و پیمانکار پروژه در جریان روند عملیات اجرایی و ویژگیهای این پروژه قرار گرفت.