بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند ساخت پروژه های بخش خصوصی

دکتر مونسان دربازدید از 4 پروژه بخش خصوصی از آمادگی زیرساخت های بخش های مختلف کیش برای حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان درادامه بازدیدهای دوره ای از پروژه های بخش خصوصی جزیره کیش سه شنبه 17 آذر از 4 پروژه با کاربری های مسکونی، تجاری، اداری و گردشگری بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به شرایط ویژه جزیره کیش از نظر موقعیت جغرافیایی گفت: جزیره کیش دردوران رکود نسبت به دیگر نقاط کشوراز شرایط اقتصادی بهتری برخوردار بوده است  وپروژه هایی که براساس استانداردهای کیفی ساخته شده اند با استقبال خوبی از سوی خریداران مواجه شده اند.

وی افزود: تامین زیرساخت های جزیره کیش از جمله اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش درراستای تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران بوده که دردوسال گذشته زیرساخت های مورد نیاز بخش های مختلف کیش ایجاد شد.

دکتر مونسان گفت: دربرنامه ریزیهای انجام شده منتظر برون رفت از فضای تحریم نماندیم وبا پیش بینی نیازهای جزیره کیش درحوزه های زیرساختی وتامین انرژی همه کارهای لازم انجام شد و درحال حاضر آماده تامین امکانات برای سرمایه گذاران هستیم.

گفتنی است بازدید های دوره ای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از معاونان ومدیران سازمان از پروژه های بخش خصوصی با هدف تشویق ، تسهیل شرایط وتسریع درعملیات ساخت در بازه های زمانی کوتاه مدت انجام می شود وضرورت توجه به کیفیت به همراه زیبایی سازه ها از نظر معماری از جمله موارد مورد تاکید دکتر مونسان دراین بازدیدها است.