بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند توسعه هندورابی

دکتر مونسان در بازدید از جزیره هندورابی ازروند توسعه بخش های مختلف این جزیره دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان صبح سه شنبه 10 آذر به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش از روند اجرای پروژه ها در هندورابی بازدید کرد.

وی همچنین در نشست با بومیان هندورابی با محوریت تامین رفاه و نیازهای ساکنان این جزیره به گفت و گو با خانواده های بومیان هندورابی پرداخت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در محل احداث فرودگاه و بندرگاه هندورابی از نزدیک از مراحل عملیات اجرایی این دو بخش دیدن کرد و ضمن بررسی میزان پیشرفت پروژه ها در خصوص افزایش کیفی وکمی فعالیت ها دستوراتی صادرکرد.

گفتنی است طرح توسعه هندورابی در دو سال گذشته با رویکرد اکوتوریست در حال اجراست و قرار است با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای گردشگری از ظرفیت های این جزیره با حفظ جاذبه های طبیعی به عنوان یک جزیره پاک در توسعه گردشگری بهره برداری شود.