بازدید دکتر مونسان از روند احداث هنرستان مبین خلیج فارس

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از عملیات ساخت هنرستان مبین خلیج فارس دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ با هدف توسعه فضاهای آموزشی دکتر مونسان صبح یکشنبه 26مهر با حضور درمحل ساخت هنرستان مبین خلیج فارس از روند احداث این مجموعه آموزشی بازدید کرد.

دراین بازدید دکتر مونسان با اشاره به تعهدات مدیریتی خود به شهروندان درخصوص توسعه فضاهای آموزشی گفت: گسترش فضاهای آموزشی با هدف تبدیل کیش به الگوی نمونه آموزش کشور ادامه دارد وسازمان منطقه آزاد کیش درزمینه ایجاد فضاهای آموزشی آماده همکاری وحمایت است.

دراین هنرستان که به منظور توسعه آموزش مهارتی ساخته می شود امکان تحصیل برای دانش اموزان کم بضاعت نیز فراهم است.

گفتنی است هنرستان مبین خلیج فارس بازیربنای 900 مترمربع تا پایان اسفند 94 به بهره برداری خواهد رسید.