بازدید از طرح های عمرانی و رفع مشکلات سرمایه گذاران در کیش

معاونان عمرانی و گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از چندین طرح عمرانی بخش خصوصی بازدید و در دیدار با سرمایه گذاران این پروژها، از نزدیک راه کارهای لازم جهت رفع مشکلات را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی و امر بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی و مرتضی رمضانی گالشی معاون گردشگری سازمان به همراه برخی از مدیران این دو معاونت صبح چهارشنبه 2 آذر با سرمایه گذران چندبن طرح عمرانی در محل این پروژه ها دیدار کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفته و دستورات لازم  در جهت رفع مشکلات را صادر کردند.   

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با سرمایه گذاران این طرح ها، با بیان این که رفع مشکلات سرمایه گذران وظیفه سازمانی و در راستای توسعه و آبادانی کیش است؛ افزود: توسعه و رونق کیش در گروه رفع مشکلات سرمایه گذران و کمک به اتمام پروژه ها است.

پورزادی اظهار داشت: با تاکید مدیرعامل سازمان، ساخت طرح های عمرانی سازمانی شتاب گرفته و رفع مشکلات طرح های عمرانی مربوط به بخش خصوصی نیز در بازدید از پروژه ها و دیدار با سرمایه گذران در حال انجام است.

 معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر تسریع و اتمام طرح های عمرانی در زمان بندی مشخص تصریح کرد: جایگاه حاکمیتی سازمان ایجاب می کند تا با حمایت از سرمایه گذران و رفع مشکلات آنان، روند ساخت پروژهای نیمه تمام را سرعت بخشیده و با نظارت بر روند ساخت آنها، موجب ارتقاء کیفی این پروژها شود.

مرتضی رمضانی گالشی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این دیدار با اشاره به تشکیل کارگروه رفع مشکلات سرمایه گذان طرح عمرانی گردشگری تاکید کرد: هر پروژه نیمه تمام ،  مانع بزرگ در بخش‌ توسعه‌ای و زیرساختی است و رفع مشکل سرمایه گذاران پروژه‌های نیمه تمام و کمک به تکمیل و بهره‌برداری از ظرفیت آنها مورد اهتمام و تاکید مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تاکیدکرد: تمام طرح های عمرانی گردشگری باید دارای زمان بندی مشخص، برنامه مدون و نقشه راه باشند.