بازديدهاي دوره اي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از پروژه ها با هدف تسريع و تسهيل امور

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با هدف تسريع و تسهيل امور براي فعاليت سرمايه گذاران از پروژه هاي مختلف ديدن مي كند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر انصاري لاري و هياتي از معاونان و مديران سازمان منطقه آزاد كيش در ادامه بازديدهاي دوره اي از پروژه ها صبح سه شنبه ٢٤ بهمن از مجموعه ميكامال ديدن كرد و از نزديك در جريان روند احداث اين پروژه قرار گرفت.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در بازديد از بخش هاي مختلف اين مجتمع تجاري در حال ساخت، پروژه ميكامال را يكي از پروژه هاي موفق در جزيره كيش اعلام كرد و افزود: معاونت هاي اقتصادي و عمراني سازمان منطقه آزاد كيش به منظور تسريع و تسهيل امور اين مجتمع از هيچ كوششي فرو گذار نخواهند كرد.

دكتر انصاري لاري اين پروژه را كاري متمايز و ويژه در ابعاد ملي برشمرد و گفت: تيم كارشناسي و تخصصي اين پروژه نشان ميدهد كه نگاه درستي به طراحي و ساخت اين مجموعه تجاري تفريحي شده است

دكتر انصاري لاري از بدو فعاليت خود در جزيره كيش تا كنون ضمن بازديد از پروژه هاي مختلف با بررسي نحوه فعاليت پروژه ها از نظر كمي و كيفي، به منظور رفع مسايل و مشكلات پيش روي سرمايه گذاران با هدف تسريع و تسهيل امور، كاهش فرآيندها و بروكراسي هاي اداري در جهت اخذ مجوز و پروانه هاي ساخت براي پروژه ها و تسهيل امور در حوزه هاي عوارض، ماليات و جرائم با ارائه تخفيف يا بخشودگي اقدامات گسترده اي انجام داده است.

گفتني است ايجاد زمينه هاي مساعد براي فعاليت سرمايه گذاران و حمايت از بخش خصوصي در بسترهاي قانوني از برنامه هاي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش براي توسعه اين جزيره است.