اینفوگراف بودجه مصوب 1399 سازمان های مناطق آزاد منتشر شد

مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از تدوین اینفوگراف بودجه مصوب سازمان های مناطق آزاد کشور خبر داد

به گزارش فرینا، فتح اله آقاسی زاده با اعلام این خبر افزود: این اینفوگراف با هدف شفافیت و روشنگری به مخاطبان و صاحبان نظر، مهم ترین اجزای بودجه ای سازمان های مناطق آزاد را تدوین و در معرض دید و انتشار همگانی قرار داده است.

مهم ترین گزاره های توصیفی که می توان از اینفوی طراحی شده استنباط نمود، بقرار ذیل است:

•    مقایسه مصوب 1399 با اصلاحیه 1398، نشان می دهد که %16 درآمدها، %14 هزینه ها، %54 منابع و  %56 مصارف سازمان های مناطق آزاد افزایش یافته است.

•    مطابق اینفو، سهم هر یک از بخش های اصلی بودجه 1399اعلام شده است. در اجزای درآمدی، سهم 32 درصدی صدور مجوزها، در اجزای هزینه ای سهم 42 درصدی خدمات قرارداد عمومی (شامل قراردادهای مشارکت با دستگاه های اجرایی، فضای سبز و..)، در اجزای منابع، سهم 30 درصدی تسهیلات داخلی و خارجی  و در اجزای مصارف بودجه ای سهم  81 درصدی هزینه های عمرانی نسبت به دیگر موارد تعریف شده، بارز و چشمگیر است.

•    در بخش هزینه های عمرانی، %40 از پروژه های مناطق از محل منابع سازمان، %38 از تسهیلات داخلی و خارجی و %22 از محل انتشار اوراق تامین اعتبار می شوند. این اعتبار در  بودجه اصلاحیه 1398 و مصوب 1399 برای تعداد 831 پروژه  درنظر گرفته شده است. 

•    پروژه های عمرانی مناطق در قالب 10 هسته محوری تعریف می شوند که بیشترین سهم هزینه کرد در سه هسته حمل و نقل و ترانزیت (41 درصد)، هسته توانمندسازی و توسعه ظرفیت‌های جامعه محلی و خدمات عمومی (عمران و آبادانی منطقه ای ـ 29 درصد) و هسته صنعت، معدن و خدمات فنی و مهندسی)(14 درصد) است.

آقاسی زاده تاکید کرد: مخاطبان در استناد به اطلاعات بودجه ای سازمان های مناطق آزاد، به تعاریف و ترمینولوژی های خاص بودجه این مناطق توجه ویژه داشته باشند تا از سوء تحلیل ها و استنباط اجتناب شود.
وی افزود: مخاطبان باید توجه داشته باشند که سازمان های مناطق آزاد بدلیل خودگردانی و عدم اتکاء به بودجه دولتی، واجد نظام بودجه ای مصوب خود هستند و هرگونه مقایسه ای، الزاما معنادار نخواهد بود.

برای مشاهده کامل اینفوگراف و دریافت فایل آن به لینک زیر مراجعه فرمائید:


freena.ir/detail/56843