انجام بازرسـی ادواری و تخصیص شناسه ملی آسانسور در جزیره کیش

با هدف تامین رفاه و ایمنی شهروندان بازرسـی ادواری و تخصیص شناسه ملی آسانسور در جزیره کیش اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، امروز با انبوه سازی و رواج چند مرتبه سازی در شهرها، آسانسور به بخش لاینفک ساختمان‌ها تبدیل شده است. از این رو پیش بینی فضای مناسب و ایمن بودن آسانسور اهمیت زیادی پیدا می‌کند، چرا که روزانه سلامت بسیاری از شهر نشینان به این تکنولوژی بستگی دارد.

همه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد از ابتدای سال ۸۲ تحت پوشش استاندارد و دستورالعمل‌های استاندارد ملی ایران قرار داده شده و صدور پروانه پایان کار ساختمان‌ها منوط به تائید استاندارد است. استاندارد بودن آسانسور یکی از تضمین‌های ایمنی آن است و مدت اعتبار گواهی استاندارد یکساله بوده، لذا برای تضمین ایمنی آسانسور، بازرسی ادواری از این دستگاه‌ها ضروری است.

گواهینامه استاندارد برای آسانسورهای کششی اجباری است و سازندگان ساختمان و مالکان موظفند گواهینامه‌های بازرسی آسانسور را طبق استاندارد ملی مربوطه دریافت کنند، بازرسی‌های سالانه و به خصوص اخذ گواهی ادواری برای آسانسورهای نصب شده در ساختمان‌ها یک ضرورت اجتناب نا پذیر است و در صورت ‌انجام ندادن سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالانه و دریافت گواهینامه ایمنی، مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی بر عهده مالكان و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور است.

با راه اندازی سامانه مدیریت آسانسور، کلیه درخواست های بازرسی و صدور گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور بصورت الکترونیکی انجام می شود و با توجه به لزوم امکان ردیابی گواهینامه ها و تائیدیه های صادره آسانسور توسط مالکان و بهره برداران آسانسور، اطلاع از آخرین وضعیت آسانسورها و ایجاد بستر مناسب در انجام بازرسی ادواری سالانه، نصب پلاک شناسه ملی 10 رقمی در کابین نیز آغاز شده است.

این طرح بر مبنای تاریخ ثبت درخواست بازرسی در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور لازم الاجرا بوده و صدور گواهینامه و تاییدیه بازرسی آسانسور منوط به نصب این پلاک در داخل کابین خواهد بود. استفاده کنندگان از آسانسور می توانند با ارسال این کد 10 رقمی به شماره پیامک 10001517 از آخرین وضعیت آسانسور مورد استفاده اطلاع پیدا کنند.

با توجه به اهمیت بازرسی ادواری آسانسورها، جزیره کیش بعنوان اولین منطقه ای است که با پیگیری اداره استاندارد و معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اند آسانسورهای کلیه مراکز اقامتی سالیانه مورد بازرسی قرار می گیرند.

 گفتنی است با هدف فرهنگسازی این موضوع و حفظ ایمنی شهروندان وگردشگران، کلیه ساختمان های دارای آسانسور، بصورت سالیانه مورد بازرسی قرار می گیرند.