انتصاب عضو هئیت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

لطفعلی سلجوقی پندبی به عنوان عضو هئیت مدیره (غیر موظف) موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی، سرپرست این سازمان، لطفعلی سلجوقی پندبی را به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب کرد.

درحکم محمدرضا لواسانی خطاب به سلجوقی پندبی آمده است : با استعانت از خداوند متعال و نظر به تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو هیئت مدیره (غیر موظف) موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب می شوید.

امید است با سرلوحه قرار دادن فرامین رهبر گرانقدرمان در جهت تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بکوشیم تا موجبات خشنودی خداوند متعال و رضایتمندی مردم عزیز کشورمان فراهم گردد.