انتصاب سرپرست مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد کیش

محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش طی حکمی مهدی فتحعلی را به سمت سرپرست مدیریت پشتیبانی سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حکم صادر شده از سوی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به مهدی فتحعلی آمده است:

بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی منصوب می شوید.

ان شالله در این دوره مسوولیت شاهد تحول و ارتقاء سطح کیفی در رسیدن به اهداف و ماموریت های آن مدیریت خواهیم بود.

انتظار می رود علاوه بر وظایف ذاتی آن مدیریت موارد ذیل در دستور کار قرار گیرند:

1.ایجاد روش ها و فرایندهای جدید جهت حذف امضاهای سلیقه ای در خصوص خریدها و تراکنش های معاملاتی سازمان و تسریع در عملیات های پشتیبانی به گونه ای که منجربه جلوگیری از فساد شود.

2.پرهیز از هر گونه اسراف و تشریفات زائد و استفاده از قابلیت های سازمان در راستای ارتقاء سطح کیفی و اثربخشی خدمات.

3.تهیه و بروز رسانی شیوه نامه و دستورالعمل های مرتبط با حوزه پشتیبانی و ایجاد وحدت رویه در جهت بهره برداری بهتر و عدالتمند از ظرفیت های مادی و مالی سازمان و شرکت های تابعه.

4.تهیه بانک اطلاعات فروشندگان کالا و خدمات و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با حوزه پشتیبانی و اصلاح شیوه نامه های قبلی در جهت خرید با صرفه و صلاح بیشتر و همچنین حمایت از کالای ایرانی با کیفیت طبق بخش نامه قبلی.

5.برنامه ریزی انجام تعمیرات اساسی و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقفه در عملیات اجرایی سازمان.

6.برنامه ریزی نظارت و کنترل بر اموال منقول و غیر منقول سازمان و شرکت های تابعه و ارائه گزارش از بهره برداران و تهیه پیشنهادات در جهت اصلاح رویه ها.

7.تقویت نیروی انسانی حوزه پشتیبانی با بهره گیری از همکاران حائز شرایط و توانایی در سازمان و شرکت های تابعه.

امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری شده است با عنایت خداوند متعال پیوسته قرین توفیق باشید.