انتصاب سرپرست جدید موسسه علوم و فنون کیش

محمدرضا نظری به عنوان سرپرست موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی، سرپرست این سازمان، محمدرضا نظری را به عنوان سرپرست و عضو هیئت مدیره (موظف) موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب کرد. درحکم محمدرضا لواسانی خطاب به نظری آمده است : با استعانت از خداوند متعال و نظر به تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست و عضو هیئت مدیره (موظف) موسسه آموزشی علوم و فنون کیش منصوب می شوید. امید است با سرلوحه قرار دادن فرامین رهبر گرانقدرمان در جهت تولید، پشتیبانی و مانع زدایی بکوشیم تا موجبات خشنودی خداوند متعال و رضایتمندی مردم عزیز کشورمان فراهم گردد.گفتنی است از تلاشهای مسعود توفیقی مدیرعامل سابق این موسسه در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.