انتصاب سرپرست جديد شركت عمران ، آب و خدمات كيش

با حكم مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش سرپرست جديد شركت عمران، آب و خدمات كيش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، طي حكمي از سوي محمد ابراهيم انصاري لاري مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش علي عرب به عنوان سرپرست جديد شركت عمران ، آب وخدمات كيش منصوب شد.

در اين حكم ازسوي انصاري لاري خطاب به علي عرب آمده است:

نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان سرپرست شركت عمران، آب و خدمات كيش منصوب مي شويد.

اميد است با عنايت خداوند متعال پيوسته موفق و مويد باشيد.