انتصاب رئیس کمیته پرورش اندام مناطق آزاد کشور

رضا اردیخانی رئیس کمیته پرورش اندام مناطق آزاد کشور شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در حکمی رضا اردیخانی را به عنوان رئیس کمیته پرورش اندام مناطق آزاد کشور منصوب کرد.

بر اساس این گزارش در حاشیه برگزاری مسابقات پرورش اندام کشور جزیره، رضا اردیخانی رئیس هیات بدنسازی و پرورش منطقه آزاد کیش به عنوان مشاور اجرایی و رئیس کمیته پرورش اندام مناطق آزاد کشور منصوب شد.