افزایش تعاملات گردشگری کیش و دیگر استان های کشور

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از تشکیل هفته های فرهنگی، گروه های مشترک و تعامل آژانس های سرزمین اصلی و سرمایه گذاران با جزیره کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مرتضی رمضانی گالشی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران ضمن تشریح زیرساخت ها و بستر های مطلوب سرمایه گذاری در کیش، گفت: فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش با تمام جزئیات، در قالب بسته های سرمایه گذاری ارائه می شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این منطقه، گفت: به منظور ارائه بسته های سرمایه گذاری گردشگری کیش از ظرفیت های بخش خصوصی از قبیل "جوامع محلی و سرمایه گذاران تک برند، جامعه کلوپ داران و جامعه دفاتر مسافرتی" که در این نمایشگاه نیز حضور دارند استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: سامانه ای برای ارائه بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شده که بستر مناسبی برای اعلام برگزاری مناقصات و مزایدات در کیش است.

رمضانی اظهار داشت: در کنار این موضوعات سعی کردیم حماسه ای فرهنگی بین استان ها برقرار کنیم و مقرر شد تفاهم نامه ای میان کیش، آذربایجان غربی، البرز و تهران با محوریت تشکیل هفته های فرهنگی، گروه های مشترک، آژانس ها و سرمایه گذاران. منعقد شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ضمن ارزیابی مثبت سطح برگزاری این نمایشگاه بر تعامل بیشتر بین شرکت ها و هلدینگ های گردشگری و دستگاه های تاثیر گذار تاکید کرد.