افزایش تعاملات سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان

توسعه همکاری در جهت ارائه خدمات مطلوب بیمه ای به ساکنان و گردشگران کیش محور گفتگوی معاونان سازمان منطقه آزاد کیش با روسای سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش درجلسه ای که سه شنبه 18 تیر با حضور مسعود توفیقی معاون توسعه مدیریت، امین محمودی نیا مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و شمشادیان رییس اداره بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش در دفتر مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان برگزار شد راهکارهای تقویت تعاملات مالی بین دو سازمان و ارائه خدمات بیمه ای به ساکنان و گردشگران سلامت  بررسی شد.

همچنین در نشستی در دفتر ابراهیمی مدیرکل اداره کل کار استان هرمزگان موضوعات متعددی در زمینه قانون کار در مناطق آزاد مطرح و راهکارهای بهینه سازی شرایط فعالیت در جزیره کیش بررسی شد.

در ادامه این سفر و در جلسه ای که در دفتر بازرس کل استان هرمزگان و با حضور معاونین و مدیران ارشد ایشان و معاون محترم توسعه مدیریت و مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و شمشادیان رییس اداره نظارت و بازرسی منطقه آزاد کیش برگزار شد دو طرف ضمن تاکید بر عزم خود در مبارزه با فساد در زمینه راهکارهای همکاری های بیشتر در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.