همزمان با سراسر کشور در گرامیداشت هفته سلامت انجام شد؛

افتتاح موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت ایران درکیش

همزمان با افتتاح گسترده طرح های سلامت درسراسر کشور، موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت ایران درجزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش دراین مراسم که با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیر بهداشت، امام جمعه کیش، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ومسئولین موسسه عالی توسعه وتربیت مدیران نظام سلامت ایران عصرچهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد دکتر سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیر بهداشت با بیان اینکه اهمیت تاثیر منابع انسانی درموفقیت سازمانها برکسی پوشیده نیست گفت: اگر نیروی انسانی سازمانها توانمند وماهر باشند می توان به موفقیت آن سازمان امیدوار بود.

وی افزود: مهمترین بخشی که درمنابع انسانی هر سازمانی وجود دارد مدیران هستند . گاهی ما به جای اینکه شرایط را برای خلاقیت وبروز توانمندیهای مدیران فراهم کنیم باعث دلسردی آنها می شویم .

دکتر صدرالسادات با اشاره به اینکه مدیریت در وزارت بهداشت به عنوان سازمان متولی سلامت جامعه بحث پیچیده ای است تاکید کرد: ما برای فعالیت دراین گونه ارگانها نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند درشرایط حساس، پیچیده وپرریسک مدیریت کنند.

وی افزود: با توجه به گستردگی وزارت بهداشت وزیرمجموعه های آن درحال حاضر450 هزار نفر در بخش های مختلف و نهادهای تابعه این وزارتخانه اشتغال دارند و30 هزار مدیردرسطوح مختلف مدیریتی وزارت بهداشت فعالیت می کنند.

 معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیر بهداشت با بیان اینکه اقدامات مختلفی به منظور آموزش این مدیران انجام شده گفت: با وجود دانشکده های مدیریتی اما همیشه خلاء موسسه تخصصی آموزشهای مدیریتی درنظام سلامت وجود داشته که با راه اندازی این موسسه درجزیره کیش با موافقت وزیربهداشت و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکاری خوب دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، امید می رود شاهد توسعه وارتقاء نظام آموزش مدیریتی درکشور باشیم.

 معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه قابلیتی که درهرسازمانی وجود دارد وبسیار مورد توجه است قابلیت مدیریت پویا است گفت:  آنچه سازمان دارد وآنچه سازمان انجام می دهد دو منبع مهم در هرسازمان است .

وی افزود: این موسسه درپی آن است درآینده آنچه سازمان انجام می دهد متفاوت از دیگران باشد .

دکتر سعیدی گفت: منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمانی است . مرکز ثقل توسعه، سرمایه های انسانی هستند و مرکز ثقل توسعه منابع  انسانی، داشتن قابلیت مدیریت پویا است که امیدوارم این موسسه برای توسعه وتربیت مدیریت پویا تلاش کند.

وی سه ویژگی را در دارندگان قابلیت مدیریت پویا برشمرد و تصریح کرد: شناخت مدیریتی، سرمایه مدیریتی انسانی وسرمایه اجتماعی مدیریت سه شاخصه مدیران سازمانهای دارای مدیریت پویا است . این سه عنصر اثرمتقابل برهم دارند و این موسسه اگر خوب عمل کند می تواند هرسه عنصر را توسعه دهد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش درادامه یکی از مشکلات امروز کشور را بکارگیری نیروی مناسب با مهارت مناسب درجایگاه مناسب برشمرد وتاکید کرد : عدم انطباق هریک از این سه وجه جز اتلاف سرمایه های مادی ومعنوی کشور چیزی به همراه ندارد .

وی با تکیه بر سخن امام صادق (ع) در خصوص عدم تفاوت در واگذاری کارها به افراد خائن یا ناشی گفت: لزوم ارتقاء بهتر زندگی وارائه خدمات شایسته به مردم لایق کشورما، تربیت مدیرانی است که دارای مهارت، تخصص ودانش باشند که امید داریم با کمک این موسسه شاهد این اتفاق باشیم.

دکتر سعیدی درپایان از آمادگی سازمان منطقه آزاد کیش برای تسهیل شرایط فعالیت این موسسه خبرداد تا به پشتوانه این حمایت ها وفعالیت ها زمینه پرروش مدیران شاخص برای کشور فراهم شود.

امام جمعه کیش نیز دراین مراسم با تشریح اهمیت جایگاه مدیران وتصمیمات مدیریتی دردستیابی به اهداف تعیین شده و تعالی انسانی گفت: دین مبین اسلام سرشار از آموزه های ارزشمندی است که می تواند راهگشای مدیران ومسئولان باشد زیرا ایجاد جامعه ای با ویژگیهای اسلامی که آرامش ورفاه مردم مدنظر آن است نیازمند نظام صحیح مدیریتی است.

حجت الاسلام حسن زاده ابراز امیدواری کرد: با فعالیت این موسسه شاهد توسعه وتربیت مدیران لایق وکارآمد درحوزه سلامت باشیم زیرا توجه به سلامت انسانها از مهمترین تاکیدات دین اسلام و محور پویایی در هرجامعه است .

گفتنی است درگرامیداشت هفته سلامت دراین مراسم همزمان با افتتاح هفتصد طرح درمانی توسط وزیر بهداشت ، این موسسه نیز با استفاده از برقراری  ارتباط با دکتر هاشمی از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد.