اعلام ساعات کار نانوایی های کیش در ایام نوروز

ایام نوروز از مجموع 27 نانوایی سنتی و 4 واحد نانوایی فانتزی فعال در کیش، 14 نانوایی در شیفت­ های فوق العاده، تامین کننده نیاز گردشگران و کیشوندان خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به برنامه ریزی انجام شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، در ایام نوروز، 14 نانوایی در شیفت های فوق العاده از ساعت 5 تا 13 و 30 دقیقه و از ساعت 16 و 30 دقیقه تا 20 و سی دقیقه فعال خواهند بود.

همچنین نانوایی های غیرکشیک نیز صبح ها از ساعت 5 و 30 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه، ساعت 11 و 30 دقیقه تا 13 و 30 دقیقه و عصرها نیز از ساعت 16 تا 21 و 30 دقیقه به پخت نان و عرضه آن به گردشگران و کیشوندان خواهند پرداخت.

جزیره کیش دارای ۲7 واحد سنتی نانوایی که شامل 8 واحد بربری، 7 واحد سنگک، 10 واحد لواش، ۲ واحد تافتون و 4 واحد تولید نان فانتزی است و حدود 150 نفر در این نانوایی ها مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.