اعزام دونده جزیره کیش به اردوی تدارکاتی

علی خدیور دونده کیش، به منظور آمادگی شرکت در مسابقات آسیایی به اردوی تدارکاتی سنندج اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش،علی خدیور دونده دوی 400 متر جزیره کیش و قهرمان و رکورد دار کشور، جهت حضور در این اردوی تدارکاتی و آمادگی لازم برای اعزام به مسابقات آسیایی داخل سالن چین و کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو، همراه با فردین محمدزاده مربی خود به سنندج اعزام شد.

این اردوی تدارکاتی از 24 آبان تا 6 آذر در سنندج برگزار می شود.