اطلاعیه


به اطلاع گردشگران و کیشوندان می رساند به دلیل برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور استخر المپيك در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه ١٢ و١٣ آبان و روزهاي يكشنبه ودوشنبه ١٦ و١٧ آبان تعطيل است.