بسمه تعالی

طرح کشوریواکسیناسیون فلج اطفال تکمیلی، ویژه کودکان زیر5 سال

زمان: مرحله دوم 27-24 بهمن ماه 1394

جهت واکسینه نمودن کودکان خود به مراکز ذیل مراجعه فرمایید.

پایگاههای ثابت واکسیناسیون

نام پایگاه

ساعت

نام پایگاه

ساعت

مرکز سلامت جامعه بوعلی

8 تا 13

17:30 تا 20

بازار مروارید

17:30 تا 20:30

پایگاه بهداشت صدف

8 تا 13

17:30 تا 20

بازار مرکز تجاری

17:30 تا 20:30

بیمارستان کیش

9 تا 13

17:30 تا 20

بازار صفین (عربها)

17:30 تا 20:30

بیمارستان ایرانیان

9 تا 13

17:30 تا 20

فرود گاه کیش

9 تا 13

17:30 تا 20

کلینیک امام علی

9 تا 13

17:30 تا 20

بندرگاه کیش

9 تا 13

17:30 تا 20

بازار پردیس 2

17:30 تا 20:30

مسجد خاتم الانبیاء

17:30 تا 20

بازار پردیس 1

17:30 تا 20:30

مسجد امام حسن مجتبی

17:30 تا 20

مرکز توسعه سلامت کیش