معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش؛

استفاده از ظرفیت های کیش، محور اصلی برنامه ریزی ها در جشنواره نوزدهم

محمد محب خدایی گفت: در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش از توانمندیهای هنرمندان کیش استفاده شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ محمد محب خدایی گفت: یکی از نقاط ضعف جشنواره های تابستانی کیش نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی بود.

وی افزود: در جشنواره نوزدهم با هدف معرفی جوانان مستعد کیش در اجرای برنامه ها از این ظرفیت ارزشمند استفاده کردیم که علاوه برکاهش هزینه ها باعث افزایش انگیزه هنرمندان و معرفی توانمندیهای آنان شده است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به استقبال گردشگران و شهروندان از مراسم ها گفت: استفاده از این جوانان هنرمند و مستعد علاوه بر ایجاد فرصت برای آنان باعث تنوع در برنامه ها شده است و مخاطبان نیز در عرصه های هنری در نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش در کنار هنرمندان مطرح کشور با چهره های جدید هنری نیز آشنا می شوند.

نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش از 15 تیر آغاز شده و تا 30 شهریور ادامه دارد.