اجرای طرح کشوری واکسیناسیون فلج اطفال تکمیلی درکیش

طرح کشوری واکسیناسیون فلج اطفال تکمیلی ویژه کودکان زیر 5 سال درکیش در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طرح کشوری واکسیناسیون فلج اطفال تکمیلی ویژه کودکان زیر5 سال در کیش در حال اجراست .

مرکز سلامت بوعلی، پایگاه بهداشت صدف، بیمارستان کیش، بیمارستان ایرانیان، کلینیک امام علی(ع)، فرودگاه و بندرگاه کیش درروزهای 26 تا 29 دی  از ساعت 8 تا 13 و17 تا 20:30 میزبان خانواده هاست.

همچنین تیم های واکسیناسیون در بازارهای پردیس 1 و2، مروارید، مرکز تجاری، صفین، مسجد خاتم الانبیاء ومسجد امام حسن مجتبی(ع) از ساعت 17:30 تا 20 روزهای 26 تا 29 دی مستقر هستند.