اجرای طرح پاک سازی ساحل غربی کیش

با همت اداره محیط زیست، شرکت عمران، اداره آموزش و پرورش و گروه های مردمی داوطلب طرح پاک سازی از میدان جاسک تا مزرعه هایدروپانیک "قبل از کلبه هور" در بخش ساحلی و جنگلی اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طرح پاک سازی از میدان جاسک تا مزرعه هایدروپانیک "قبل از کلبه هور" در بخش ساحلی و جنگلی، روز جمعه 16 مهر از ساعت16 تا 17 و سی دقیقه به همت اداره محیط زیست، شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، اداره آموزش و پرورش و گروه های مردمی داوطلب اجرا می شود.

شرکت کنندگان در این طرح علاوه بر پوشیدن کلاه و کفش مناسب، دستکش و ماسک، قمقمه و در صورت امکان چوب بلند یا چنگک جهت جمع آوری زباله از زیر درختان سمر همراه داشته باشند.

همچنین برای این که جزیره کیش به عنوان الگویی از پاکیزگی، سلامت محیط و مسئولیت اجتماعی ساکنین و گردشگران در سطح کشور مطرح شود باید با برنامه ریزی مدون این طرح به صورت مستمر هر ماه اجرا شود.

لازم به ذکر است محل و زمان تجمع پایانی این طرح در ساحل جنوب هتل ترنج ساعت 17 و ده دقیقه اعلام شده است.