اجرای طرح تشدید برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز

مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح تشدید برخورد با واحدهای صنفی متخلف و فاقد مجوز فعالیت اقتصادی در سطح جزیره کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی امیدی، گفت: در راستای اجرای این طرح بازرسان اداره نظارت و تنظیم بازار مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش به صورت مستمر از واحدهای صنفی فعال در سطح جزیره کیش بازدید می کنند.

امیدی با بیان این که این طرح از دی ماه امسال اجرایی شده است، اظهار داشت: در این مدت با شناسایی تعداد 412 واحد صنفی فاقد مجوز و متخلف، نسبت به ابلاغ اخطارهای قانونی اقدام و پس از سپری شدن مراحل قانونی با همکاری ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی کیش از ادامه فعالیت 15 واحد صنفی جلوگیری شده است.

شایان ذکر است با عنایت به اخطارهای صادر شده و اتخاذ تصمیمات ستاد مدیریت و کنترل بازار نسبت به برخورد قانونی با متخلفان و پلمب سایر واحدهای صنفی فاقد مجوز اقدام خواهد شد.