اتهام به دستگاهها مشکلی را از محیط زیست رفع نمیکند

گرفتن انگشت اتهام به سمت سایر دستگاههای اجرایی بدون پشتوانه کارشناسی توجیه پذیر نمیباشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش پيرو مرگ و مير تعداد نسبتاً زيادي از ساردين ماهي‌ها در اطراف جزيره كيش كارشناسان اداره محيط زيست جهت تعيين علل حادثه مذكور با همكاري ادارات دامپزشكي و شيلات كيش نسبت به جمع‌آوري تعدادي نمونه از ماهيان مذكور و ارسال به آزمايشگاه سازمان دامپزشكي اقدام نمودند.

شايان ذكر است اتفاقات اين چنيني در مناطق ساحلي ايران و جهان رخداد تازه‌اي نبوده و موارد مشابهي از مرگ و مير آبزيان قبلا در سواحل كنارك، جاسك، بندرعباس و سواحل عمان گزارش شده است.

علل مرگ و مير مي‌تواند منشاء طبيعي يا انساني متفاوتي داشته باشد و باتوجه به وجود فرضيه‌هاي متفاوت اعم از شكوفايي جلبكي، شوك حرارتي خصوصاً در مناطق كم عمق ساحلي، جريانات دريايي فصلي، آلودگي‌هاي نقطه‌اي ناشي از فعاليت شناورها و آلودگي‌هاي نفتي و شيميايي هرگونه اظهارنظر قطعي صرفاً پس از دريافت نتيجه آزمايشات امكان پذير خواهد بود.

لذا با توجه به بيانات مديركل محترم دفتر زيست بوم‌هاي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص عدم رعايت مباني توسعه پايدار در جزيره كيش و همچنين عدم استقرار اداره كل محيط زيست در جزيره مذكور، لازم به يادآوري است پديده مرگ و مير آبزياني همچون ماهيان و دلفين‌ها پيش از اين نيز به كرات در ساير سواحل كشور از جابهار تا بوشهر و با وجود استقرار چندين اداره محيط زيست به وقوع پيوسته و گرفتن انگشت اتهام به سمت ساير دستگاه‌هاي اجرايي بدون هيچگونه پشتوانه كارشناسي توجيه پذير نبوده و مشكلي از محيط زيست كشورمان برطرف نخواهد نمود.