زاهدان؛

اتصال بندر چابهار به شبكه ريلي كشور موجب توسعه و پيشرفت منطقه خواهد شد

مديركل راه آهن جنوب شرق کشور گفت: بندر چابهار به علت نزديكي به كشورهايي نظير افغانستان، پاكستان و آسياي ميانه در آينده‌اي نزديك با اتصال به شبكه ريلي كشور اهميت ويژه‌اي در ترانزيت كالا به اين كشورها خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران زاهدان.، سيد مصطفي داوديگفت: بندر چابهار كه در جنوب سيستان و بلوچستان واقع شده در مسير ترانزيتي شرق ـغرب قرار گرفته و به دليل استقرار در كنار درياي عمان از دير باز كانون داد و ستد وتجارت و دريانوردي بوده كه موجب فوريت‌هاي مختلف اقتصادي و جغرافيايي در زمينه ترانزيتمي شود.

وی خاطر نشان کرد: اتصال بندر چابهار به شبكه راه‌آهن و امتدادآن تا مشهد، موجب رونق كريدور ترانزيتي شرق كشور و توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق شرقي كشور مي‌گردد و بدليل عدم دسترسي مستقيم كشورهاي آسياي مركزي و افغانستان به آبهاي بين‌المللي، اين بندر مي‌تواند به عنوان يك نقطه راهبردي، رابط اين كشورها به آبهاي آزاد باشد و نقش ايران را در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي در منطقه آسياي مركزي، روسيه و اروپا تقويت کند.

چابهار