ابلاغ نرخ مصوب فروش و حمل آب تانکری در کیش

با هدف ارائه خدمات شایسته به ساکنان کیش، نرخ مصوب فروش و حمل آب تانکری برای جلوگیری از تخلفات اعلام و به شرکت های مربوطه ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، قیمت فروش آب تانکری به ازاء هرمتر مکعب و بدون احتساب ارزش افزوده 262 هزار ریال، قیمت حمل هر متر مکعب بدون ارزش افزوده 600 هزار ریال و قیمت آب به همراه حمل آن با اعمال 9 درصد ارزش افزوده ،940 هزار ریال اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، فروش آب تانکری به افراد حقیقی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری معتبر از معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش مجاز خواهد بود و یا در صورت لزوم، لیست شرکت ها و افراد حقیقی مجاز به صورت کتبی به شرکت های تولید کننده ابلاغ می شود.

تمامی شرکت های حمل تانکری دارای مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش، موظف به درج قیمت " 940 هزار ریال برای هر متر مکعب" بر روی تانکر ها می باشند و شرکت ها  باید قیمت فروش نقدی آب و حمل تانکری را به صورت شفاف در فاکتور فروش قید کنند

خرید و حمل آب به صورت شرایطی مجاز نبوده و تنها گزارش تخلفات خرید و فروش نقدی از طریق معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان  قابل پیگیری است.

گفتنی است در صورت عدم رعایت نرخ مصوب فروش و حمل آب تانکری، با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی خواهد شد.