آغاز تدوین نهایی آیین نامه اجرایی چگونگی فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد

تدوین نهایی آیین نامه اجرایی چگونگی فعالیت اصناف در مناطق آزاد کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، طبق ماده 88 قانون نظام صنفی کشور، دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌ شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و ‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ‌اجرا در آید که تا کنون این قانون عملیاتی نشده بود.

با محقق شدن این مهم، تشکل های صنفی در مناطق آزاد رسمیت یافته و با تشکیل یک سازمان صنفی متمرکز، کلیه امور صنفی و تشکل ها سازماندهی می شود.

نشست تدوین آیین نامه چگونگی فعالیت اصناف در مناطق آزاد با حضور نمایندگان مرکز اصناف کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، شورای هماهنگی فعالین اقتصادی و نمایندگان مناطق آزاد کیش، ارس، انزلی، چابهار،قشم و ماکو در جزیره کیش از 9 تا 11 مهر سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود