آغاز به کار کانتر احراز هویت مسافرن پروازی شرکت هواپیمایی کیش

کانتر احراز هویت و تطبیق مدارک مسافران پروازی شرکت هواپیمایی کیش آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای تقویت بنیه امنیتی و با توجه به اهمیت تأمین سلامت پروازهای خروجی به منظور تطبیق هویت درج شده در بلیط مسافران پروازی با مدارک و اوراق شناسایی معتبر کانتر احراز هویت مسافران پروازهای هواپیمایی کیش در ترمینال یک فرودگاه مهرآباد راه اندازی شد.

بنابر این گزارش، احراز هویت، شناسایی دقیق و صحیح هویت مسافران بوده و در واقع ایجاد مانعی است برای جلوگیری از فعالیت افراد فرصت طلب و سود جو با اهداف اقتصادی، امنیتی و ... که قصد سوار شدن یا سوار کردن مسافر با بلیط های غیر همنام را در پروازهای شرکت هواپیمایی دارند.

از دستاوردهای دیگر این مهم، کمک به سایر ارگان های حفاظتی، امنیتی، انتظامی و قضایی کشور در خصوص اجرای مقررات و تکمیل اطلاعات است.

گفتنی است، احراز هویت مسافران کیش ایر تا کنون توسط شرکت هواپیمایی زاگرس صورت می پذیرفت که از این پس توسط کارکنان مدیریت حراست شرکت هواپیمایی کیش انجام می شود.