آغاز به کار پایگاه های سلامت در مناطق صدف و کمپ سحر

باافتتاح پایگاه های سلامت صدف و کمپ سحر شهروندان این مناطق از خدمات درمانی بهره مند می شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با افتتاح پایگاه های سلامت درمناطق صدف و کمپ سحر ساکنان این بخش ها می توانند به راحتی از خدمات درمانی در محدوده زندگی خود بهره مند شوند.

با توجه به عدم وجود پایگاههای سلامت درمناطق صدف وکمپ سحر شهروندان دراین مناطق برای دریافت خدمات درمانی با  مشکلات و صرف زمان و هزینه زیادی همراه بود که با ایجاد این مراکز بهداشتی شاخص سلامت شهروندان نیز ارتقا می یابد .

همچنین، مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران، مراقبت های کودک سالم ، سلامت باروری ، مشاوره قبل از ازدواج ، خدمات مامایی و بیماریهای زنان ، پایش رشد ، واکسیناسیون، مراقبت سلامت میانسالان و سالمندان و در آینده جوانان هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت و ارائه خدمات روانشناختیو... بخشی از خدماتی است که در این مراکز ارائه می‌شود. واکسیناسیون گروه های هدف نیز در این پایگاه ها انجام می شود.

لازم به ذکر است، این پایگاه های سلامت از طریق برون سپاری و در غالب طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در کیش راه اندازی شده است.