آخرین مهلت نام نویسی در سامانه سدف 

با توجه به اطلاع رسانی فراگیر مبنی بر نام نویسی متقاضیان در سامانه سدف؛ برخی نسبت به این مهم اقدام نکرده اند و در آخرین مهلت اعلام شده باید هر چه سریع تر به سامانه مورد نظر مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کیش در اطلاع رسانی گسترده در خصوص اخذ بهای گاز مایع تحویلی به مصرف کنندگان خارج از سامانه سدف بر اساس نرخ FOB خلیج فارس و همچنین در ابلاغ اخطارهای متعدد به واحدهای فاقد مجوز فعالیت که امکان نام نویسی در سامانه سدف را نداشتند، مهلت یک ماهه برای آنان در نظر گرفته شده است.

بنابراین گزارش همزمان با اجرای تکالیف قانونی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه کیش، آخرین مهلت نام نویسی در سامانه سدف به اطلاع متقاضیان رسانده می شود و ضروی است هر چه سریع تر نسبت به بارگذاری اطلاعات و درخواست خود اقدام کنند.