رویکرد حمایتی از مربیان داخلی جهت حضور در رشته های مختلف ورزشی

عضو کمیته ورزش فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، استفاده از ظرفیت مربیان داخلی در رشته های مختلف ورزشی را از رویکرد های حمایتی در این زمینه عنوان کرد.

اعلام ساعات کار نانوایی های کیش در ایام نوروز

ایام نوروز از مجموع 27 نانوایی سنتی و 4 واحد نانوایی فانتزی فعال در کیش، 14 نانوایی در شیفت­ های فوق العاده، تامین کننده نیاز گردشگران و کیشوندان خواهند بود.

پشه آئدس برای محیط خطری ندارد

رئیس مرکز توسعه سلامت کیش از شناسایی پشه آئدس که مانند حشرات و آفات جزو محیط محسوب می شوند از بی خطر بودن این پشه خبر داد.