بيمارستان کیش نخستين بيمارستان ميزبان سنگين ترين هلكوپترهاي امدادي کشور

هلي پورت بيمارستان كيش گواهينامه كشوري هوانوردي دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش پس باز سازي، بتن ريزي، تجهيز هلي پورت بيمارستان و شركت بيش از 30 تن از پزشكان، پرستاران و كاركنان اين مجموعه در دوره هاي ويژه آموزشي هوانوردي و ايمني مرتبط با هلي پورت تحت نظارت سازمان هواپيمايي كشور، بیمارستان کیش موفق به دریافت گواهينامه و مجوز بهره برداري هلي پورت شد.
بنابراين گزارش هلي پورت بيمارستان كيش نخستين هلي پورت بيمارستاني در سطح كشور است كه قابليت پذيرش بال گرد هاي سنگين در رده ميل 17_171 را دارد.
بر اساس اين گواهينامه تمامی پروازهاي اورژانسي مي تواند به صورت شبانه روزی بر روي این هلي پورت انجام شود و با هماهنگي هاي لازم از كليه كشورهاي حوزه خليج فارس و هلي دك هاي خليج فارس ميزبان هلي كوپتر هاي امدادي و بيماران و مجروحين باشد.

گفتني است بيمارستان كيش با رعايت كليه استانداردهاي بين المللي فرودگاهي موفق به دریافت این گواهینامه شد كه تعداد کمی از هلي پورت هاي بيمارستاني كشور واجد این شرایط هستند.

با ثبت اين هلي پورت در سطح هوانوردي بين المللي، بيمارستان كيش آماده عقد قرارداد با شركت هاي نفتي و سازمان هاي امدادگر هوايي جهت فرود و پرواز بال گرد در بيمارستان كيش مي باشد.