کنترل خوب برنرخ خدمات وکالاها در كيش

قيمت هاي كالاها بويژه مايحتاج عمومي نسبت به نرخ هاي داخل كشور تفاوت چنداني ندارد و به خوبي كنترل شده است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رامين چرخچي يكي از گردشگران نوروزي كه با خودرو از كرج به كيش سفر كرده است با اعلام رضايت از نرخ خدمات عرضه كالا و ارزاق و مايحتاج عمومي گفت: با توجه به اينكه جزيره كيش دسترسي جاده اي به شهرهاي اصلي كشور ندارد تصور مي كردم كه نرخ مايحتاج عمومي بسيار بيشتر از نرخ آنها در داخل كشور باشد.

اين گردشگر نوروزي كه به اتفاق خانواده سه نفره خود به كيش آمده است افزود : خوشبختانه محل هاي فروش مواد غذايي و خوراكي در جزيره كيش زياد است و از اين لحاظ هيچ كمبودي وجود ندارد و قيمت ها نيز تفاوت چندانی با نرخ کالاها در شهرهاي داخل كشور ندارد .

چرخچي در ادامه گفت: معمولا عادت كرده ايم كه در سفرهاي نوروزي به شهرهاي گردشگري با نرخ هاي غير معمول كالاها بويژه مايحتاج عمومي مواجه شويم ولي در كيش با وجوداینکه از سرزمين اصلي فاصله دريايي دارد و دسترسي محدودي به منابع توزيع مواد غذايي دارد اين قيمت ها مقبول و منطقي است که نشان می دهد كنترل  ونظارت خوبي روي نرخ خدمات وجود دارد.