پیگیری مجدانه سعید پورزادی برای حل مشکلات تامین اجتماعی در کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش به منظور پیگیری و حل مشکلات تامین اجتماعی و بیمارستان کیش با میر هاشم موسوی رئیس سازمان تامین اجتماعی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حل مشکلات تامین اجتماعی و بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در راستای مسوولیت های اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب و رضایبخش به عموم مردم ساکن در جزیره و همچنین گردشگرانی که به مقصد کیش سفر می کنند در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

بنابراین گزارش عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با رئیس سازمان تامین اجتماعی، موضوعاتی همچون "ایجاد مرکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی، ارائه خدمات درمانی با تعرفه های دولتی و ..." را مطرح و پیگیر حل مشکلات موجود در این حوزه شد.