مشاوررییس جمهور ودبیرشورایعالی مناطق آزاد وویژه اقتصادی کشور؛

پرونده درخشان کاری دکتر مونسان درکیش٫ نشان دهنده تسلط کامل وی به امور منطقه است

مهندس اکبر ترکان درمصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اقدامات بزرگ انجام شده درکیش گفت: مدیرعاملسازمان منطقه آزاد کیش تاکنون دراجرای مسئولیت ها و وظایف محوله به خوبی عمل کرده ودرانجام تعهدات وقول هایش موفق بوده است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ مهندس ترکان درمصاحبه با رادیو اقتصاد درخصوص طرح جامع جزیره کیش گفت: درجزیره کیش 2 اقدام بسیار مهم وبزرگ درابعاد بین المللی انجام شده است.

مشاور رییس جمهور ادامه داد : با لایروبی اسکله 12 هزار تنی ظرفیت پذیرش کشتی ها درجزیره کیش افزایش یافت اما روند توسعه بندرگاه کیش همچنان ادامه دارد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: با توجه به اینکه جزیره کیش به مرحله ای از توسعه رسیده که باید مستقیما با کشورهای صنعتی تجارت کند و کشتی های تناژ بالا واقیانوس پیما بتوانند در بنادر آن پهلوگیری کنند عملیات ساخت اسکله 35 هزار تنی دراین جزیره آغاز شده است.

وی اظهار داشت: پیش از این کشتی های بزرگ در بنادر اطراف بار خود را تخلیه می کردند واین بار توسط کشتی های کوچک به جزیره کیش حمل می شد که با بهره برداری از اسکله 35 هزار تنی تجار کیش می توانند براحتی کالاهای خود را از شرق دور و اروپا درجزیره کیش تخلیه کنند.

مهندس ترکان همچنین از تبدیل کیش به شهر رسانه خبرداد و افزود: این طرح توسط بخش خصوصی درمراحل برنامه ریزی قراردارد و با اجرای آن شهروندان وتجار می توانند بدون حضور درمحل از خانه تمام فعالیت هایشان را به صورت مجازی و با استفاده از نرم افزارهای الکترونیکی انجام دهند حتی امکان عقد قرارداد ها هم از این طریق بدون نیاز به حضور افراد میسر می شود.

به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اجرای این طرح زمینه عرضه تولیدات فکری٫ فرهنگی وحتی موسیقی های مجاز تولید شده درکشور در جزیره کیش به عنوان شهر رسانه کشور مهیا می شود.

مهندس ترکان درپایان از دکتر مونسان به عنوان یکی از مدیران موفق یاد کرد وگفت: پرونده درخشان کاری ایشان نشان دهنده تسلط کامل به امور منطقه است و تاکنون دراجرای مسئولیت ها و وظایف محوله به خوبی عمل کرده ودرانجام تعهدات وقول هایش نیز موفق بوده است.