هوشمند شدن، راهی به سوی پیشرفت و توسعه در کیش

جلسه معرفی مفهوم توسعه شهر هوشمند با حضور کارشناسان، مدیران، سرمایه گذاران و اساتید دانشگاه های کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این جلسه با حضوردکترفیلیپ بوویر از اندیشمندان و اساتید دانشگاه های کشور فرانسه در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

حمیدرضا شیرزاد مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص شهر هوشمند گفت: مهمترین بحث در خصوص شهر هوشمند این است که شهر هوشمند پایدار، شهری نیست که در آن فقط بحث استفاده از تکنولوژی باشد. بلکه در اینشهر می توانند از تکنولوژی و فناوری به عنوان  بستر توانمند سازی برای خلق ارزش و بهبود سطح و سبک زندگی افراد و فعالان کسب و کار ، شهروندان و عاملان به فعالیت اقتصادی بهره برد.

وی افزود: بیشترین تاکید در خصوص شهر هوشمند ، مساله گذر از مدیریت شهرها به صورت واحد های مدیریتی مجزا است دراین شهرها هر کدام از مدیریت ها به دنبال انجام کار واحد خود به بهترین نحو هستند و می خواهند تمام امکان کار در اختیار خودشان باشد ، بر کار تسلط داشته باشندو اطلاعات را برای حفظ قدرتشان توزیع نمی کنند درحالیکه درشهر هوشمند مدیران با همکاری و هماهنگی و جهت دادن اطلاعات به سوی توسعه و ارتقاء گام بر می دارند.

دکتر شیرزاد در خصوص پیاده سازی شهر هوشمند در جزیره کیش گفت: شهر کیش از گذشته به عنوان پیشرو در حوزه دیدگاه های نوین مدیریتیو همچنین فناوری های نوین و بهره گیری از این فناوری ها برای توسعه معرفی شده است. مسلماً بهره گیری از چنین مدل هایی که در جهان به عنوان مدل های پیشرو شناخته می شود، امکان این را فراهم می کند که کیش بتواند خود را به عنوان یکی از پیشروترین شهرهای کشور با ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا نسبت به سایر شهرهای کشور با فضاهای مشابه قرار دهد و در این راستا الگویی مناسب برای سایر شهرهای کشور در راه توسعه باشد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مساله رقابت در جهان مطرح است، اظهار داشت: با توجه به مساله رقابت های جهانی باید به بررسی فرصت های موجود بپردازیم. وقتی سایر کشورها به سوی هوشمند سازی قدم برداشته اند ، مااز آنها عقب خواهیم ماند و فرصت های درآمدزایی و قدرت ملی را نیز از دست می دهیم. بنابر این وظیفه اصلی ما این است که به سمت هوشمند سازی پیش رویم.

مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه عنوان کرد: ما باید به خاطر داشته باشیم که برخی از شهرهای هوشمند مانند دبی در همسایگی کشورمان وجود دارند و یا در قاره آسیا شهر سنگاپور و یا در کشور پرجمعیتی مانند هندوستان توسط بخش خصوصی این کار انجام شده است. بنابر این این دیگر یک رویا نیست . این یک واقعیت آینده است که زیاد از ما دور نیست.

وی با اشاره به اینکه طی بررسی های انجام شده زیرساخت های ایجاد شهر هوشمند در کیش مهیا است، گفت:جزیره کیش یکی از بهترین زیرساخت های موجود در کشور است واز نظر زیر ساختیمشکل غیر قابل حل و جامه عمل پوشاندن به این مساله وجود ندارد. بیشترین نیاز کیش به استراتژی مشخص ، شیوه مدیریتی و اداره کلی در جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش و شهروندان استتا بتوانیم باعث پیشرفت شهر شویم و از قافله شتابان رشد و پیشرفت جهان عقب نمانیم.

گفتنی است دراین نشست حاضران با بررسی ظرفیت ها ونیازها درجهت هوشمند سازی جزیره کیش به بحث وتبادل نظر پرداختند.