اولین نشست شورای ورزش کیش برگزار شد

نمایندگان منتخب هیأت های ورزشی به شورای ورزش کیش اضافه می شوند

اولین نشست شورای ورزش کیش با هدف بررسی و تصویب شیوه نامه این شورا با حضور مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش؛ مهدی کشاورز با اشاره به نگاه ویژه سازمان در دورهء جدید مدیریتی به موضوع گردشگری ورزشی و ضرورت ساماندهی هر چه بهتر هیأت های ورزشی افزود: طی همین چند ماه اخیر نشان داده ایم که موضوع ورزش برایمان مهم است و به دنبال خلق اتفاقات جدید و بکر در حوزه ورزش هستیم.

مهدی کشاورز با تأکید بر اینکه ورزش جزیره کیش باید به الگویی موفق برای ورزش کشور تبدیل شود اظهار داشت: متأسفانه تاکنون از ظرفیت های طبیعی و ناب جزیره کیش برای برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی ملی و بین المللی استفاده نشده و خوشبختانه برگزاری این نوع رویدادهای به طور جدی در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته که به زودی اطلاع رسانی کامل در مورد این رویدادها انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه بر ضرورت تشکیل منظم جلسات شورای ورزش کیش تأکید کرد و گفت: ورزش موضوعی فرابخشی است و سیاستگذاری این بخش ضرورتاً باید با مشارکت ذینفعان فعالان این حوزه صورت گیرد. از این رو در تدوین شیوه نامه جدید این شورا تلاش شد جایگاهی ویژه برای نمایندگان منتخب هیأت های ورزشی و برخی صاحب نظران ورزشی کیشوند پیش بینی شود.

وی در پایان به برنامهء جامع این سازمان برای توسعه گردشگری ورزشی اشاره کرد و تأکید کرد: در جزیره کیش همه شرایط و زیرساخت ها برای یک تحول بزرگ در حوره ورزش و گردشگری فراهم است و به زودی شاهد اتفاقاتی متفاوت نسبت به گذشته در جزیره کیش خواهیم بود.

شایان ذکر است در پایان اولین نشست شورای ورزش سازمان، شیوه نامه این شورا تصویب شد و مقرر شد پنج هیأت ورزشی به نمایندگی از هیأت های ورزشی جزیره کیش بر اساس انتخاباتی که هفته آتی برگزار خواهد شد به جمع اعضای شورای ورزش اضافه شوند.