سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در نشست با معاونان و مدیران مالی و اداری این سازمان و شرکت های تابعه، بر توجه ویژه به نیرو و سرمایه انسانی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر محمد رضا ویژه سرپرست معاونت توسعه مدیریت این سازمان، به منظور آشنایی بیشتر با معاونان و مدیران فعال در بخش های اداری و مالی شرکت های تابعه سازمان ازجمله شرکت عمران، آب و خدمات، بنادر و فرودگاه های کیش، سرمایه گذاری و توسعه، هواپیمایی­ کیش، بیمارستان، موسسه ورزش و تفریحات سالم، در جلسه ای موضوعات مرتبط با این حوزه ها را مورد بررسی قرار داد.

دکترمحمدرضا ویژه با تاکید بر برپایی ماهیانه چنین جلساتی­، خواستار هماهنگی و تعامل بیش از پیش شرکت­های تابعه با سازمان شد و تاکید کرد: باید در کنار هم و با استفاده از نظرات و پیشنهادات مطرح شده، تعاملات خود را بیشتر کنیم تا به نتیجه مطلوب و واحد دست یابیم.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با توجه به محدودیت های مالی موجود باید در حد توان و در چارچوب قانون و مقررات و نیز با مدیریت مالی کارآمد؛ انجام امور اجرایی را تسهیل کنیم.

وی همچنین در خصوص مسائل رفاهی افزود: توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان یکی از امور مهم این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد.

چگونگی تامین مالی شرکت های تابعه با توجه به محدودیت های مالی، تامین دارو و مسائل مربوط به مطالبات بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش، زمانبندی حسابرسی های پایان سال، بررسی جلسات رفع مشکلات و موانع، تعیین تکلیف بودجه شرکت تله کیش و موسسه ورزش و تفریحات سالم، سیاست گذاری های صحیح و به موقع، تفکیک وظایف تخصصی مربوط به هریک از شرکت ها، ارائه گزارش های اجمالی از عملکرد شرکت های تابعه، میزان کاهش هزینه های مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه و همچنین شرکت عمران ،آب و خدمات در سال 98 از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.