نتایج رقابتهای بسکتبال و فوتسال در شب هجدهم جام رمضان

مسابقات بسکتبال و فوتسال جام رمضان در شب هجدهم با برگزاری چند دیدار پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در رقابتهای بسکتبال در بخش جوانان تیم ستارگان 55 بر 48 از سد مروارید گذشت و سارینا 58 بر 47 بر تیم پیروزی غلبه کرد.

درفوتسال تیم بازار بهکیش تیم استقلال نوین را شکست داد، عرفان اقتدار   از سد بازرگانی مقدسیگذشت. دانشگاه تهران مقابل بازار مریم به پیروزی رسید و ول سرویس بر، تیم پیشکسوتان را شکست داد.