نتایج جالب نظرسنجی از شهروندان کیش درباره کرونا

۷ ماه پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، نخستین نظرسنجی علمی در خصوص سنجش نگاه شهروندان به تبعات شیوع ویروس کرونا و اخذ نظراتشان درباره کسب و‌کار و نیز قضاوتشان از عملکرد مسئولان جزیره در مهار بحران، در کیش انجام شد. نتایجی که در جهت گیری فعالیت مسئولان برای بهبود اقدامات در دست انجام، موثر و راهگشاست.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تحلیل محتوای داده های بدست آمده از جامعه آماری گویای آن است که نگرانی از تاثیرات کرونا در ذهن کیشوندان بالا بوده و در عین حال، در صورت تداوم این همه گیری نسبت به آینده کسب و کار خود ابهام دارند. این نظرسنجی نشان می دهد که غالب ساکنان کیش از تلاش های صورت گرفته در خصوص بحران کنونی رضایت داشته و خواستار تداوم ضوابط برای بهبود شرایط هستند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جامعه آماری نظرسنجی شامل کلیه افراد بالای 18 سال که در جزیره کیش زندگی می‌کنند، بوده و نمونه گیری از ۶۰۱ نفر از طریق مصاحبه تلفنی به انجام رسیده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، از هر 10 شهروند کیش، 8 نفر ویروس کرونا را به میزان زیاد خطرناک می داند

32.3 درصد از پاسخگویان گفته‌اند در مقایسه با دو سه ماه قبل، اخبار مربوط به کرونا را کمتر دنبال می‌کنند. در مقابل 30.1 درصد اخبار این حوزه را بیش از قبل پیگیری می‌کنند. خوداظهاری پاسخگویان نشان می‌دهد میزان پیگیری اخبار مربوط به کرونا در میان زنان بیش از مردان نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است.

نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد، بیش از ۸۰ درصد مصاحبه شوندگان ویروس کرونا را به میزان زیاد یا خیلی‌زیاد خطرناک می‌دانند. 7.2 درصد در این خصوص نظر بینابین دارند و 11.2 درصد خطر ناشی از این ویروس را در حد کم یا خیلی‌کم ارزیابی می‌کنند. 56.9 درصد کیشوندان به میزان زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده‌شان به ویروس کرونا هستند؛ در مقابل 27.6 درصد گفته‌اند نگرانی کمی در این خصوص دارند.

ارزیابی کیشوندان از محدودیت‌های اعمال شده در جزیره نشان می‌دهد 43.1 درصد موافق ادامه محدودیت‌های اعمال شده در کیش و در مقابل 50.3 درصد مخالف ادامه اعمال محدودیت‌ها بوده و خواهان بازگشایی مراکز تفریحی و تجاری هستند. همچنین 96.8 درصد کیشوندان با اجباری شدن استفاده از ماسک در فضاهای عمومی موافق یا بسیار موافق‌اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد، شهروندان این جزیره زیبا، نگران مشکلات اقتصادی هستند. بر این اساس، ۷۳.۷درصد کیشوندان به میزان زیاد یا خیلی‌زیاد نگران مشکلات اقتصادی پیش‌روی خانواده‌شان در ماه‌های آینده هستند. شیوع ویروس کرونا بر کار 64.1 درصد افراد نمونه تأثیر اقتصادی منفی زیادی داشته است. همچنین کرونا بر کار 16.6درصد تاحدودی تأثیر منفی داشته است. 13 درصد نیز گفته‌اند این امر تأثیر منفی کمی بر کارشان داشته است. در عین حال، 5.5 درصد پاسخگویان نیز اصلاً تأثیر اقتصادی مخربی را از این حیث بر کارشان احساس نکرده‌اند. از سوی دیگر بر مبنای اطلاعات استنتاج شده از این نظرسنجی، افرادی که در بخش خصوصی شاغل هستند بیش از افراد شاغل در نهادهای دولتی تأثیر اقتصادی منفی را تجربه کرده‌اند. 17.8 درصد شاغلان گفته‌اند اصلاً فعالیت شغلی‌ آن‌ها به روال قبل از کرونا بر نگشته است. 49.5 درصد به میزان کمی فعالیتشان به روال سابق برگشته و 16.8 درصد تا حد زیادی به روال کاری قبل از کرونا برگشته‌اند.

مهم‌ترین مشکلات خانواده‌ها در صورت ادامه وضعیت کنونی ناشی از ویروس کرونا و شرایط فعلی، مشکلات اقتصادی ساکنین جزیره کیش است. 59.8 درصد افراد گفته‌اند مشکلات اقتصادی و امرار معاش از مهم‌ترین مسائلی است که در صورت ادامه این روند با آن مواجه خواهند بود.

یکی از نکات بدست آمده از نتایج نظرسنجی نشانگر آن است که بیش از نیمی از کیشوندان از عملکرد نهادهای محلی در مقابله با کرونا به مقدار زیاد رضایت دارند. کیشوندان ارزیابی نسبتاً خوبی از عملکرد نهادهای محلی در مقابله با کرونا دارند. 50.1 درصد آنان گفته‌اند از عملکرد نهادهای محلی در مقابله با کرونا در حد زیاد یا خیلی زیاد رضایت دارند. ۲۲.۱ درصد هم در میانه نمودار رضایت قرار داشته و عملکرد صورت گرفته را متوسط و متوسط به بالا دانسته اند. در مقابل 26.5 درصد رضایت کم یا خیلی کم دارند.در مجموع نمره رضایت افراد از عملکرد نهادهای محلی در بازه یک تا پنج 3.31 است.

28.2 درصد کیشوندان امیدوارند تا چندماه آینده گردشگری جزیره رونق دوباره بگیرد. در مقابل 47.9 درصد امیدی به بهبود شرایط در چندماه پیش رو ندارند. 51.9 درصد هم معتقدند دولت در حمایت از کسب و کارهای حوزه گردشگری مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، ارائه تسهیلات با بهره پایین است. 28.5 درصد نیز اعتقاد دارند لازم است،دولت بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی صاحبان کسب و کار را به تعویق اندازد.

نظرسنجی بررسی «نگرش کیشوندان به شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از شیوع این ویروس» به سفارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش و مؤسسه علوم و فنون کیش در مرداد 1399 توسط ایسپا اجرا شد.