نتايج درخشان پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران در رقابتهاي ورزشي دانشجويان

كاروان 130 نفره ورزشكاران پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران درمسابقات ورزشي جشنواره سيزدهم ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران نتايج خوبي بدست آوردند.

ه گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اين جشنواره دردو بخش تيمي وانفرادي از 22 آبان بين 26 پرديس دانشگاه تهران در پايتخت درحال برگزاريست وتيم كيش با 130 ورزشكار دراين مسابقات حضور دارد.

دراين رقابتها درمسابقات بدمينتون دختران تيم پرديس بين الملل كيش دانشگاه تهران دربخش انفرادي عناوين اول وسوم ودربخش دونفره عنوان اول را بدست آورده است.

درمسابقات پينگ پنگ دختران تيم كيش مقام اول تيمي وسوم انفرادي را ازآن خود كرد.

درمسابقات پينگ پنگ پسران دربخش تيمي ورزشكاران كيش دررده سوم ايستادند.

دررقابت هاي شناي پسران دو مقام دوم وسوم ودررقابت هاي دختران سه مقام سوم براي تيم كيش بدست آمد.

درمسابقات دو ميداني دختران، دانشجويان دانشگاه تهران كيش يك مدال نقره وسه مدال برنز برگردن آويختند.

دانشجويان پسر تيم كيش نيز دررقابت هاي دو ميداني يك مدال نقره ويك مدال برنزاز آن خود كردند.

مسابقات هندبال نيز يك عنوان دومي براي دختران كيش ويك عنوان سومي براي پسران كيش به همراه داشت.

درمسابقات واليبال تيم كيش تاكنون موفق به صعود به دور دوم شده است .

مسابقات ورزشي جشنواره سيزدهم ورزشي دانشجويان دانشگاه تهران تا 24 آذرادامه دارد.