نانوایی های کیش تحت نظارت مداوم قرار دارند

عملکرد اداره غله و تعزیرات آرد و نان در شش ماه نخست سال 96 جزیره کیش اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در طول شش ماه نخست امسال، 2 میلیون و 581 هزار و 600 کیلوگرم آرد برای نانوایی های سنتی فعال، 391 هزار و 400 کیلوگرم آرد برای واحد های فانتزی پز و 84 هزار کیلوگرم آرد برای نانوایی های پدافند هوایی از شهرهای بندرعباس به صورت دولتی و ازشیراز، تهران، کرج و گنبد کاووس به صورت آزاد تهیه شده است.

در این مدت اداره غله و تعزیرات آرد و نان 782 بازدید از نانوایی ها انجام داد که از این تعداد 51 مرتبه بازدید را با همکاری مشترک مرکز توسعه سلامت کیش انجام داده است. در این بازدید ها از 405 قرص نان تست جوش شیرین به عمل آوردند. مکان نانوایی ها نیز از نظر رعایت موازین بهداشتی، نظارت و به 3 مورد از شکایات شهروندان در خصوص کیفیت نان رسیدگی شد.

تعداد 28 واحد نانوایی سنتی فعال از جمله 9 واحد نانوایی بربری ، 12 واحد لواش ،2 واحد تافتون و 5 واحد سنگک و همچنین4 واحد نانوایی فانتزی در مناطق مختلف جزیره کیش به فعالیت مشغول هستند.