میز خدمت شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش برگزار شد

مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، مشکلات و مطالبات برخی از کیشوندان را در میز خدمت بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد كيش، علی مقدس زاده مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش به همراه معاونان و مدیران این شرکت در محل مصلای بزرگ جزیره، مشکلات مطرح شده از سوی ساکنان و مراجعه کنندگان را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان برگزاری میز خدمت این هفته ؛ بیش از 20 نفر از شهروندان مطالب خود را مطرح کردند که موضوعات در مرحله اقدام و پیگیری قرار گرفت.