معرفی سرپرست جدید مدیریت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

سجاد سیاهکارزاده به سمت سرپرست مدیریت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر انصاری لاری در حکمی سجاد سیاهکار زاده را به عنوان سرپرست مدیریت سرمایه گذاری این سازمان منصوب کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در این حکم با اشاره به سوابق و تجارب ارزشمند سرپرست جدید مدیریت سرمایه گذاری از خداوند متعال موفقیت وی را در راستای انجام وظایف محوله خواستار شده است .

لازم به ذکر است سجادسیاهکارزاده دکترای مدیریت مالی است که بیش از ده کتاب و مقاله علمی وپژوهشی را در حوزه های مدیریت ریسک مالی اسلامی و بازارسرمایه و مالی بین الملل تالیف و ترجمه کرده است.

وی همچنین تدریس در دانشگاه های  امام صادق (ع) تهران ، علامه طباطبایی وخوارزمی (علوم اقتصادی) را عهده دار بوده است.

نایب رییس هیات مدیره شرکت دارایی مرکزی بازار سرمایه ، عضو هیات مدیره نهادهای واسط مالی فعال در زمینه انتشاراوراق بهادار اسلامی(صکوک) ،  مدیر برنامه ریزی و توسعه و مدیر روابط بین الملل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و مشاورتامین مالی مرکز مطالعات فناوری وابسته به نهاد ریاست جمهوری از دیگر عناوینی است که در سوابق اجرایی سجاد سیاهکارزاده دیده می شود.