مرحله دوم طرح ایمن سازی فلج اطفال در جزیره کیش

همزمان با مناطق مرزی و گرمسیری کشور، مرحله دوم طرح ایمنسازی فلج اطفال در جزیره کیش اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش مرحله دوم واکسیناسون خانه به خانه فلج اطفال از چهارم تا هفتم اسفند ماه در جزیره کیش اجرا می شود.

دکتر رضا نیا رئیس مرکز توسعه سلامت کیش در این خصوص گفت: همجواری ایران با دو کشور پولیو آندمیک در مرز شرقی و تردد های بسیار ،موجب افزایش خطر بازگشت مجدد این بیماری به کشور می شود و برای تداوم وضعیت عاری از پولیو طی سالهای اخیر، ایمن سازی تکمیلی با کیفیت مطلوب ضروری است و در راستای اجرای این هدف از ساکنان جزیره کیش خواست با کارکنان واکسیناتور بهداشتی همکاری لازم  را داشته باشند .

پایگاه های ثابت واکسیناسیون

ردیف

نام پایگاه

ساعت

1

مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی سینا

صبح ها 8 الی 13

عصرها17:30الی 20:30

2

بیمارستان

صبح ها 8 الی 13

عصرها17:30الی 20:30

3

مسجد خاتم الانبیاء(ص)

صبح ها 9 الی 13

عصرها17:30الی 20:30

4

بازار پردیس 2

عصرها17:30الی 20:30

5

بازار مروارید

عصرها17:30الی 20:30

6

پایگاه سلامت سحر(کمپ سحر)

صبح ها 8 الی 13

7

بازار مر کز تجاری

عصرها17:30الی 20:30

8

فرودگاه کیش

صبح ها 9 الی 13

عصرها17:30الی 20:30

9

بندر گاه کیش

صبح ها 9 الی 13

عصرها17:30الی 20:30

10

مسجد امام حسن (ع)

صبح ها 9 الی 13

عصرها17:30الی 20:30

11

پایگاه سلامت صدف (بازار دیپلمات)طبقه دوم واحد204

صبح ها 8 الی 13

عصرها17:30الی 20:30