لزوم نام نویسی سرپرستان خانوار در سامانه سدف

جلسه ای با حضور مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش ورییس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کیش، با موضوع لزوم نام نویسی سرپرستان خانوار در سامانه سدف جهت دریافت سیلندرهای گاز مایع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الاملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسن سالاری رییس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کیشدر جلسه مشترک با مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: بر اساس آمار شرکت های توزیع گاز ، 16 هزار و 100 خانوار "به جز هتل ها" در کیش مصرف کننده سیلندر گاز مایع هستند و تا کنون 8 هزار و 600 نفر برای نام نویسی اقدام کردند.

وی افزود: این طرح نه تنها در کیش بلکه در سطح ملی انجام شده و با توجه به اهمیت موضوع سرپرستان خانوار باید به جد برای نام نویسی سهمیه گاز مایع تا پایان ماه اقدام کنند.

رییس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کیش تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های توزیع گاز مایع، سیلندرهای مورد نیاز ساکنان را به دست آنها می رسانند اما پس از پایان بازه 10 روزه باقی مانده برای دریافت سیلندر گاز منوط به نام نویسی خواهد بود.

سالاری اظهار داشت:مراحل دریافت سیلندر گاز پس از نام نویسی به روال گذشته است و فرایند درخواست کنندگان تغییری نمی کند.

حضور 5 نفر نیروی فعال برای خدمت رسانی در امر نام نویسی ساکنان در شرکتملی پخش فراورده های نفتی و شرکت های توزیع کننده،همکاری هرچه بیشتر تمام دستگاه ها و نهادها، صدا و سیما مرکز کیش و شرکت های توزیع کننده سیلندرهای گاز مایع البرزگاز و کیش گاز در بحث اطلاع رسانی با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به منظور آگاهی بخشی به عموم مردم، از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

همچنین پیشنهاداتی چون اطلاع رسانی گسترده از طریق پیامک به دارندگان کارت کیشوندی، نصب بنر های اطلاع رسانی در مبادی ورودی کلونی های جمعیتی از جمله نوبنیاد، صدف و صفین به مدت 2 هفته و انتشار فیلم آموزشی چگونگی نام نویسی درسامانه درخواست فراورده های نفتیدر شبکه های اجتماعی دیگر مواردی بود که از سوی علی امیدیمدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.