لزوم مشارکت مردمی در طرح تفکیک زباله از مبدا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی ساکنان جزیره خواست در طرح مردمی تفکیک زباله از مبدا و جلوگیری از تولید بیش از حد زباله مشارکت نمایند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صبح امروز پنجشنبه 19 آبان در ادامه بازدیدهای خود، به همراه محسن نظرپور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، معاون امور شهری و محیط زیست و مدیران شرکت مذکور از روند بازسازی و نوسازی انجام شده در سایت بازیافت زباله جزیره دیدن کرد.

کشاورز در بازید از سایت بازیافت جزیره کیش با تاکید بر آسیب شناسی دلایل تولید زباله بیش از سطح جهانی در جزیره کیش گفت: متوسط تولید زباله در سطح جهانی به ازای هر نفر 300 گرم است ولی این مورد در جزیره کیش در حدود هشت برابر و در حدود 2500 گرم است که نشان دهنده مصرف بیش از حد منابع نیز می باشد.

کشاورز با توجه به لزوم طراحی نقشه راه درخصوص مدیریت پسماند و بازگو کردن آن به مردم بر اساس زمان بندی، تاکیدکرد: جزیره کیش می بایست پیشرو اجرای برخی از طرح های نوین در مدیریت پسماند  باشد و با الگو گرفتن از نمونه های موفق، این مهم را عملیاتی نماید و در این میان تصمیم گیری درخصوص آموزش نیروی انسانی، خرید تجهیزات و ماشین آلات انجام خواهد شد.

کشاورز با بیان این که رفع مشکلات ناشی از پسماندها و مدیریت آن، بدون همکاری مستمر مردم غیرممکن است؛ از تمامی کیشوندان خواست در طرح تفکیک زباله از مبدا و جلوگیری از تولید زباله مشارکت نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم کار پژوهشی درخصوص راهکارهای جلوگیری از تولید زباله و کاهش مصرف منابع افزود: هر چند فرهنگ سازی و بحث های آموزشی، زمان بر است اما در حال حاضر فن آوری به کمک آمده و می تواند در این خصوص اثر گذار باشد؛ از جمله فضای مجازی که می تواند از ابزارهای لازم برای فرهنگ سازی در این زمینه باشد.

وی تاکید کرد: آنچه موجب مشارکت فعال آحاد مردم و تغییر رفتارها و عادات غیرزیست محیطی می شود؛ ارتقاء سطح فرهنگ مدیریت پسماند از طریق آموزش در مدارس، دانشگاه ها و اجتماعات مردمی می باشد.

لازم به ذکر است در حال حاضر روزانه در حدود 95 تن زباله در کیش تولید می شود و سایت بازیافت کیش ظرفیت تفکیک روزانه 150 تن زباله را دارا می باشد.