مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش:

كيش مي تواند با حمايت نظام و دولت به كمك اقتصاد كشور بيايد

دكتر انصاري لاري در پانزدهمین نشست معاونان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمانهای مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور در جزیره کیش گفت: جزيره كيش مي تواند در صورت اراده نظام و دولت در بهبود وضعيت اقتصادي كشور نقش موثري ايفا كند.

به گزارش روابط عمومی  و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم اختتاميه پانزدهمين نشست معاونان فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمانهای مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور که عصر پنج شنبه ١٠ اسفند با حضور مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی و معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور در جزیره کیش برگزار شد دكتر انصاري لاري گفت: برگزاري اين نشست ها و گفتگوهاي رو در رو با حضور صاحبنظراني كه به بررسي مسائل مناطق آزاد مي پردازند حائز اهميت است و مي توان به خوبي از نتايج آن بهره برداري كرد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه نكته اي كه در مورد مناطق آزاد كمتر به آن توجه شده شناخت وجه تمايز مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي است گفت: آنچه شايسته است توسط خود ما از درون مناطق آزاد، دولت و مسئولان از بيرون مناطق به آن توجه كنند اين است كه چه اتفاقي در مناطق آزاد مي تواند بيفتد كه در سرزمين اصلي شرايط اجرا ندارد. در حال حاضر انتظار ما از مناطق آزاد مانند ديگر شهرهاي كشور است. در نشست هاي ما و حتي در قطعنامه اين نشست هم مي بينيم در مناطق آزاد همان موضوعاتي را طرح و بررسي مي كنيم كه در مورد ديگر شهرهاي كشور هم مد نظر است در حاليكه تفاوت هاي مناطق آزاد بايد محل تفكر و برنامه ريزي باشند.

وي افزود: در اين جريان ما حتي كاركردهاي هر منطقه آزاد را هم به درستي نمي شناسيم اينكه برخي ويژگيها منحصر به يك منطقه است و نمي توان آن را به ديگر مناطق تعميم داد. مثلا اگر جزيره كيش مي تواند به پشتوانه ظرفيت هايش برند ايمني و سلامت باشد اين برند را نمي توان در ديگر مناطق آزاد هم ايجاد كرد زيرا داراي خصوصيات فرهنگي و اقليمي متفاوتي هستند.

انصاري لاري تاكيد كرد: ما در همه حوزه ها مي خواهيم قطب شويم در حاليكه منطق فكري پشت اين موضوع نيست اينكه آيا براي قطب شدن ظرفيت هاي لازم را دارا هستيم؟ بايد عميقتر بنگريم زيرا هر منطقه كار كردهاي خودش را دارد و تمركز دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد بايد به سوي شكوفا كردن استعدادهاي هر منطقه برود.

انصاري لاري تصريح كرد: امروز با وجود موانع بسياري كه در مسير فعاليت مناطق آزاد وجود دارد بايد كاركرد صحيح هر منطقه را پيدا كنيم و از دبير خانه شورايعالي مناطق آزاد مي خواهم استراتژي هر منطقه را تعريف و تبيين كند.

وي ادامه داد: با توجه به مشكلات اقتصادي داخلي، جزيره كيش مي تواند محلي براي كاهش فشارهاي اقتصادي و برون رفت از شرايط دشوار مالي براي كل كشور باشد اما لازمه امر اين است که از سوي نظام و دولت اين ماموريت به جزيره كيش ابلاغ شود و با كمك دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و مسئولان ارشد موانع پيش روي اين هدف از مقابل حركت جزيره كيش به سمت رونق برداشته شود.

انصاري لاري گفت: در حال حاضر هم در جزيره كيش به دنبال تبيين وجوه تمايز و تفاوت جزيره كيش هستيم. كيش جزيره است و در حاليكه بهترين ظرفيت اين منطقه آزاد همجواري با درياست بيشتر به توسعه خشكي و خاك توجه شده است. امروز شاهد هستيم مراكز خريد و تفريحي ايجاد شده در ديگر شهرها از جزيره كيش پيشي گرفته اند در حاليكه مزيتي مانند دريا مغفول مانده است كه اصرار ما بر بهره گيري از اين ظرفيت با همراهي و همكاري سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي است.

وي در پايان با تقدير از همه شركت كنندگان در اين نشست گفت: برگزاري اين نشست با حضور فعالان و مسئولان فرهنگي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و معاونان فرهنگي، اجتماعي و گردشگري و صدور قطعنامه پاياني اقدامي ارزشمند است اما مواردي كه در قطعنامه وجود دارد كلي گويي است و بايد براي روشن كردن مسير فعاليت معاونان فرهنگي مناطق آزاد موضوعات شفاف تر و دقيق تر ارائه و ابلاغ شود.